noscript facebook style
book courier pgeon
Kumpulkan dari rumah dan hantar ke rumah penerima atau point
Rating
Tempoh penghantaran Next working day after collection
Berat maksimum 30Kg
Dimesi maksimum L+T+P tidak lebih 150cm
Pengutipan Penang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Perak (Ipoh), Melaka, Negeri Sembilan (Seremban), Kedah (Alor Setar, Sungai Petani), Perlis
Masa Pengutipan 9.30am - 6pm
Kuantiti minimum Pengutipan 1pc
Drop off Tidak tersedia
Jejak atas talian Ya
Insurans RM200 untuk kehilangan dan kerosakan. rm50 perlindungan tambahan hilang oleh easyparcel
Barang-barang terlarang Rujuk di sini
Nota Berat bungkusan akan ditentukan oleh berat sebenar atau berat volumetrik (vw) atau yang mana lebih tinggi. Berat volumetrik juga terpakai sama ada satu dimensi adalah melebihi 30cm.

Di mana kita hantar ke

  • Penang, Selangor, Johor, Kuala Lumpur, Ipoh, Melaka, Seremban and Alor Setar
    Dari

    RM6.00

Tempah Pgeon Prime Sekarang
Malaysia map

Johor

Penang