noscript facebook style
book courier aramex
Penghantaran antarabangsa yang berpatutan dari Kuala Lumpur dan selangor.
Rating
Tempoh penghantaran Tempoh penghantaran adalah mengikut destinasi penghantaran. Lihat tempoh penghantaran di sini.
Berat maksimum 30Kg
Dimesi maksimum 100cm x 50cm x 50cm
Pengutipan Kuala Lumpur, Perak, Selangor
Masa Pengutipan 9am-5.30pm
Kuantiti minimum Pengutipan Tiada minimum kuantiti untuk pengutipan dari rumah atau tempat kerja
Jejak atas talian -
Insurans USD100 setiap nombor tracking pada nilai yang dinyatakan atau yang lebih rendah.
Barang-barang terlarang Rujuk di sini
Nota

Food shipping to Taiwan will be disposed with a USD60 penalty charges.

Berat bungkusan akan ditentukan oleh berat timbangan atau volumetrik (vw) atau yang mana lebih tinggi.

Perlu lampirkan invois komersil dan airwaybill yang dicetak pada parcel.

Semua harga disebut harga adalah kadar bersih termasuk semua caj tambahan kecuali duti kastam dan cukai

We Deliver Worldwide

 • Singapura
  Dari

  RM21.50

 • Brunei
  Dari

  RM60.10

 • US
  Dari

  RM128.70

 • Japan
  Dari

  RM128.70

Tempah Aramex sekarang
World map